شرکت الوند توان انرژی به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه تعمیرات ترانسفورماتور، قادر به ارائه لوازم مورد نیاز از جمله مقره، انواع واشر آلات، رطوبت گیر و … می باشد.

تامین قطعات جانبی ترانسفورماتور