سوابق دوره های آموزشی متمرکز برگزار شده

سال ۱۳۹۴

عناوین دوره های آموزشی متمرکز برگزار شده در سال ۱۳۹۴

 

ردیف عنوان دوره آموزشی مدرس (مدرسین) محل برگزاری تاریخ برگزاری
۱ ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت پروفسور پهلوانپورپروفسور بورسی و پروفسور ورله نیروگاه طرشت ۳/۰۵-۳/۰۷
۲ آشنایی با آزمونهای کارخانه ای ، نصب، راه اندازی و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت مهندس انصاریمهدس شریفی کارخانه ایران ترانسفو (زنجان) ۵/۰۶-۵/۰۷
۳ کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور نیروگاه طرشت ۶/۱۰-۶/۱۱
۴ ارزیابی وضعیت و عیب یابی موتورهای الکتریکی Klaus HempleUwe Kaemmer نیروگاه طرشت ۹/۱۵-۹/۱۶
۵ آشنایی با مشخصات فیزیکی و شیمیائی و آزمونهای کنترل کیفی روغن پروفسور پهلوانپورDr. Fabio Scatiggio نیروگاه طرشت ۱۰/۲۱-۱۰/۲۳
۶ ارزیابی وضعیت عمر ترانسفورماتور دکتر مرادیGeorg Daemisch نیروگاه طرشت ۱۲/۱۸-۱۲/۱۹

سال ۱۳۹۳

عناوین دوره های آموزشی متمرکز برگزار شده در سال ۱۳۹۳

 

ردیف عنوان دوره آموزشی مدرس (مدرسین) محل برگزاری تاریخ برگزاری
۱ اصول کار و سرویس تپ چنجر مهندس احمد حافظیمهندس نامی محمودی نیروگاه طرشت ۲/۲۰-۲/۲۱
۲ آزمونهای روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپورWolfgang Sorgatz ایران ترانسفو ری ۳/۲۰-۳/۲۱
۳ تست و عیب یابی کابل مهندس رضا کریمی نیروگاه طرشت ۵/۲۹-۵/۳۰
۴ کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور نیروگاه طرشت ۶/۲۵-۶/۲۶
۵ سمینار تخصصی ارزیابی وضعیت و مدیریت عمر ترانسفورماتور پروفسور حسین بورسیپروفسور حسین محسنیدکتر امیرعباس شایگانی اکملپروفسور بهروز پهلوانپور نیروگاه طرشت ۹/۱۰-۹/۱۲
۶ دوره آموزشی جامع سرویس، نگهداری و عیب یابی تجهیزات الکتریکی: موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور و کابل مهندس ساسان مربوطGeorg Daemischمهندس علی کریمی نیروگاه طرشت ۱۱/۱۳-۱۱/۱۵
۷ کارگاه آموزشی سرویس، نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع شبکه و صنایع مهندس ایرج فکور ایران ترانسفو ری ۱۲/۱۹-۱۲/۲۰

سال ۱۳۹۲

عناوین دوره های آموزشی متمرکز برگزار شده در سال ۱۳۹۲

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدرس (مدرسین)

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

۱

کارگاه آشنایی با سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات جانبی

مهندس مجید ادیبان

مهندس کمال بشکار

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

۲/۱۷-۲/۱۸

۲

کارگاه آموزشی طراحی و ساخت تابلوهای LV و MV

مهندس رامتین خلعت پور

موسسه آموزشی آگاهان نیرو

شرکت ایران سوئیچ

۳/۷-۳/۹

۳

کارگاه آشنایی با سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات جانبی

مهندس مجید ادیبان

مهندس مهدی مقدمی

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

۴/۸ – ۴/۹

۴

آزمونهای روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

نیروگاه طرشت

۵/۲۸-۵/۲۹

۵

ارزیابی وضعیت و عمرسنجی ترانسفورماتور

Georg Daemisch

مهندس ساسان مربوط

ایران ترانسفو ری

۶/۱۹-۶/۲۰

۶

کارگاه آشنایی با سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات جانبی

مهندس مجید ادیبان

مهندس مهدی مقدمی

مهندس امیر کاویانی

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

۷/۲۱-۷/۲۲

۷

عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال

پروفسور بهروز پهلوانپور

نیروگاه طرشت

۸/۱۹-۸/۲۰

۸

کارگاه آموزشی طراحی و ساخت تابلوهای LV و MV

مهندس رامتین خلعت پور

موسسه آموزشی پتونیا

شرکت ایران سوئیچ

۹/۵-۹/۷

۹

کارگاه آشنایی با سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات جانبی

مهندس مجید ادیبان

مهندس بنیامین علامتی

مهندس امیر کاویانی

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

۹/۲۶-۹/۲۷

۱۰

کارگاه آشنایی با سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات جانبی

مهندس مجید ادیبان

مهندس بنیامین علامتی

مهندس امیر کاویانی

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

۱۱/۱۵-۱۱/۱۶

۱۱

آشنایی با اصول کار، حفاظت، سرویس و نگهداری، تست، عیب یابی و رفع عیب موتورهای الکتریکی

مهندس ساسان مربوط

نیروگاه طرشت

۱۱/۱۴-۱۱/۱۵

 

 

سال ۱۳۹۱

عناوین دوره های آموزشی متمرکز برگزار شده در سال ۱۳۹۱

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدرس (مدرسین)

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

۱

ارزیابی وضعیت و عمرسنجی ترانسفورماتور

Georg Daemisch

 مهندس ساسان مربوط

سندیکای صنعت برق ایران

۲/۲۳ – ۲/۲۵

۲

کارگاه آشنایی با اصول کار، سرویس و نگهداری تپ چنجر ترانسفورماتور

مهندس مجید ادیبان

مهندس کمال بشکار

شرکت خدمات پس از فروش

 ایران ترانسفو

۲/۲۳ – ۲/۲۴

۳

روغن تجهیزات الکتریکی و مکانیکی صنعت برق

پروفسور بهروز پهلوانپور

نیروگاه طرشت

۴/۱۷ – ۴/۱۹

۴

کارگاه آشنایی با سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات جانبی

مهندس مجید ادیبان

مهندس کمال بشکار

شرکت خدمات پس از فروش

 ایران ترانسفو

۶/۷ –۶/۸

۵

اصول کار، طراحی و سرویس و نگهداری تابلوهای کنترلی و حفاظت

مهندس علی معروفی

موسسه آموزشی آگاهان نیرو

۷/۴ – ۷/۶

۶

آزمونهای روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

موسسه آموزشی آگاهان نیرو

۸/۳۰-۹/۱

۷

کارگاه آشنایی با سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات جانبی

مهندس مجید ادیبان

مهندس کمال بشکار

شرکت خدمات پس از فروش

 ایران ترانسفو

۹/۲۸-۹/۲۹

۸

کارگاه آشنایی با اصول کار، سرویس و نگهداری تپ چنجر ترانسفورماتور

مهندس مجید ادیبان

مهندس کمال بشکار

شرکت خدمات پس از فروش

 ایران ترانسفو

۱۰/۲۶-۱۰/۲۷

۹

عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال

پروفسور بهروز پهلوانپور

نیروگاه طرشت

۱۱/۱۴-۱۱/۱۵

۱۰

کارگاه آشنایی با سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت و تجهیزات جانبی

مهندس مجید ادیبان

مهندس کمال بشکار

شرکت خدمات پس از فروش

 ایران ترانسفو

۱۲/۱۵-۱۲/۱۶

سال ۱۳۹۰

عناوین دوره های آموزشی متمرکز برگزار شده در سال ۱۳۹۰

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدرس (مدرسین)

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

۱

ارزیابی وضعیت و مدیریت عمر ترانسفورماتور

Georg Daemisch

مهندس ساسان مربوط

هتل کوثر تهران

۲/۳۱ – ۳/۲

۲

سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع

مهندس ایرج فکور

موسسه آموزشی آگاهان نیرو

۷/۹-۷/۱۱

۳

اصول کار و سروس تپ چنجر

مهندس نامی محمودی

موسسه آموزشی آگاهان نیرو

۹/۸-۹/۹

۴

سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت

مهندس مجید ادیبان

مهندس اسلام سرخوش

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

۱۱/۱۱-۱۱/۱۲

۵

آشنایی با اصول کار و طراحی تابلو

مهندس علی معروفی

موسسه آموزشی آگاهان نیرو

۱۲/۱۶-۱۲/۱۸

سوابق دوره های آموزشی درمحل برگزار شده

سال ۱۳۹۴

دوره های آموزشی برگزار شده در محل شرکت متقاضی – سال ۱۳۹۴

ردیف عنوان دوره آموزشی مدرس محل برگزاری تاریخ برگزاری
۱ تکنیکهای تست و عیب یابی کابل مهندس رضا کریمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان ۲/۳۰ – ۲/۳۱
۲ آشنایی با آزمونهای روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت آلومنیوم ایران ۳/۳
۳ آشنایی با مسائل مربوط به روغن در کارخانه سازنده ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت آریا ترانسفو ۳/۳
۴ آشنایی با آزمونهای روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت آلومنیوم ایران ۳/۴
۵ بررسی اثرات شیمیائی آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت فولاد هرمزگان ۳/۶
۶ روشهای امحاء PCB و دستورالعمل آن پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت فولاد هرمزگان ۳/۷
۷ عیب یابی تپ چنجر با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت فولاد هرمزگان ۳/۳
۸ آنالیز گازهای رله بوخهلتز پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت فولاد هرمزگان ۳/۹
۹ آشنایی با مشخصات فیزیکی و شیمیائی و آزمونهای روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان ۳/۱۰ – ۳/۱۱

 

سال ۱۳۹۳

دوره های آموزشی برگزار شده در محل شرکت متقاضی سال ۱۳۹۳

ردیف عنوان دوره آموزشی مدرس محل برگزاری تاریخ برگزاری
۱ آشنایی با مواد بازدارنده روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور نیروگاه رامین ۳/۱۷
۲ آشنایی با مواد بازدارنده روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت فولاد خوزستان ۳/۱۸
۳ عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال پروفسور بهروز پهلوانپورWolfgang Sorgatz شرکت متانیر ۳/۲۲
۴ آشنایی با روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت فولاد ارفع ۳/۲۶
۵ آشنایی با مواد بازدارنده روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت فولاد هرمزگان ۳/۲۹-۳/۳۰
۶ آشنایی با مواد بازدارنده روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور نیروگاه شازند ۳/۳۱
۷ تست و عیب یابی موتورهای فشارقوی مهندس ساسان مربوط شرکت فولاد کاوه جنوب ۵/۱۴-۵/۱۶
۸ آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت مهندس نامی محمودی سندیکای صنعت برق ایران ۵/۲۳ و ۵/۳۰
۹ آشنایی با روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور نیروگاه زرگان ۶/۲۲
۱۰ آشنایی با روغن ترانسفورماتور پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت پتروشیمی امیرکبیر ۶/۲۴
۱۱ آشنایی با آزمونهای کنترل کیفی روغن و عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت برق منطقه ای یزد ۶/۲۷-۶/۲۹
۱۲ ارزیابی وضعیت و مدیریت عمر ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت Georg Daemisch شرکت متانیر ۶/۳۰
۱۳ ارزیابی وضعیت و مدیریت عمر ترانسفورماتور پروفسور حسین بورسی شرکت فولاد خوزستان ۹/۸
۱۴ عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده از گازکروماتوگرافی پروفسور بهروز پهلوانپور نیروگاه قم ۹/۹
۱۵ عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال پروفسور بهروز پهلوانپور شرکت فرآورش مجتمع پتروشیمی بندر امام ۹/۱۰
۱۶ ارزیابی وضعیت و مدیریت عمر ترانسفورماتور پروفسور حسین بورسی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان ۱۰/۹-۱۰/۱۰
۱۷ آشنایی با اصول کار، حفاظت، سرویس و نگهداری، تست، عیب یابی، رفع عیب و عمرسنجی موتورهای الکتریکی مهندس ساسان مربوط شرکت آلومنیوم المهدی ۱۰/۲۸-۱۰/۲۹
۱۸ آشنایی عملی با آزمونهای الکتریکی ترانسفورماتورهای قدرت و تپ چنجر مهندس نامی محمودی شرکت نیرو فراز جنوب شرق ۱۱/۵-۱۱/۶
۱۹ آشنایی با اصول کار، حفاظت، سرویس و نگهداری، تست، عیب یابی، رفع عیب و عمرسنجی موتورهای الکتریکی مهندس ساسان مربوط شرکت آلومنیوم المهدی ۱۱/۶-۱۱/۷
۲۰ ارزیابی وضعیت و مدیریت عمر ترانسفورماتور Georg Daemisch مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان ۱۱/۱۱-۱۱/۱۲
۲۱ آشنایی با اصول کار، حفاظت، سرویس و نگهداری، تست، عیب یابی، رفع عیب و عمرسنجی موتورهای الکتریکی مهندس ساسان مربوط شرکت آلومنیوم المهدی ۱۱/۲۷-۱۱/۲۸
۲۲ آشنایی با اصول کار، حفاظت، سرویس و نگهداری، تست، عیب یابی، رفع عیب و عمرسنجی موتورهای الکتریکی مهندس ساسان مربوط شرکت آلومنیوم المهدی ۱۲/۴-۱۲/۵
۲۳ اصول کار وبهره برداری از موتور و ژنراتور مهندس ساسان مربوط مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان ۱۲/۱۵

 

سال ۱۳۹۲

عناوین دوره های آموزشی برگزار شده در محل شرکتهای متقاضی در سال ۱۳۹۲

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدرس

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

۱

مدیریت عمر ترانسفورماتورهای قدرت

مهندس ساسان مربوط

شرکت فولاد هرمزگان

۳/۲۹ – ۳/۳۰

۲

عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال

پروفسور بهروز پهلوانپور

شرکت فولاد هرمزگان

۵/۳۰-۵/۳۱

۳

آشنایی با اصول کار بهره برداری و سرویس و نگهداری ترانسفورماتور

مهندس ساسان مربوط

شرکت پتروشیمی لاله

۷/۱۶ – ۷/۱۸

۴

آشنایی با روغن ترانسفورماتور (ویژه مدیران)

پروفسور بهروز پهلوانپور

شرکت فولاد هرمزگان

۵/۱۶

۵

آزمونهای روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

نیروگاه شازند

۹/۲۳

۶

آزمونهای روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

پتروشیمی شازند

۹/۲۴

۷

آشنایی با سرویس نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت

مهندس نامی محمودی

شرکت فولاد خوزستان

۱۰/۲۱-۱۰/۲۲

۸

آشنایی با کابلهای فشار قوی با تمرکز بر تکنیکهای تست و عیب یابی

مهندس رضا کریمی

شرکت پتروشیمی فجر

۱۱/۲۶-۱۱/۲۷

سال ۱۳۹۱

عناوین دوره های آموزشی برگزار شده در محل شرکتهای متقاضی در سال ۱۳۹۱

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدرس

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

۱

سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورهای قدرت

مهندس نامی محمودی

نیروگاه طوس

۳/۲-۳/۳

۲

آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

مهندس نامی محمودی

شرکت طراحی و ساختمان        نفت ایران

۳/۲۸-۵/۱

(۳۲ ساعت)

۳

آشنایی با اصول کار، سرویس و نگهداری تپ چنجر

مهندس نامی محمودی

شرکت سیمان تهران

۴/۶-۴/۷

۴

سرویس، نگهداری و عمرسنجی تجهیزات الکتریکی توزیع

مهندس ساسان مربوط

شرکت توزیع کرمان

۸/۳

۵

آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

مهندس نامی محمودی

سندیکای صنعت برق ایران

شرکت ایران ترانسفو ری

۸/۲۵-۱۰/۲۸

(۴۰ ساعت)

۶

آشنایی با روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

نیروگاه رامین

۸/۲۷-۸/۲۸

۷

آشنایی با اصول کار و طراحی و ساخت تابلو

مهندس رامتین خلعت پور

سندیکای صنعت برق ایران

شرکت ایران سوئیچ

۱۰/۲۱-۱۲/۹

(۳۶ ساعت)

۸

آشنایی با روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

شرکت فولاد هرمزگان

۱۱/۱۷-۱۱/۱۹

۹

آزمونهای روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

شرکت ایران ترانسفو ری

۱۱/۲۱

۱۰

آشنایی با روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

شرکت فولاد خوزستان

۱۱/۲۳

۱۱

آزمونهای روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

شرکت تعمیرات انتقال نیروی خوزستان

۱۱/۲۴

۱۲

آزمونهای روغن ترانسفورماتور

پروفسور بهروز پهلوانپور

شرکت البرز تدبیر کاران

۱۱/۲۵

۱۳

آشنایی با اصول کار، سرویس و نگهداری ماشینهای الکتریکی فشار قوی

مهندس ساسان مربوط

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

۱۲/۱۵-۱۲/۱۷

۱۴

آشنایی با روغن ترانسفورماتور

دکتر محمد میرزائی

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

۱۲/۲۳-۱۲/۲۴

آموزشهای برگزار شده در خارج از کشور در سالهای گذشته
دوره های آموزشی برگزار شده در خارج از کشور

ردیف عنوان دوره آموزشی شرکتهای برگزارکننده محل برگزاری تاریخ برگزاری
۱ پنجمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور و بازدید از کارخانه MR DTCMR رگنزبورگ٬ آلمان ۹۰/۹/۱۵ لغایت ۹۰/۹/۱۸
۲ کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت عمر ترانسفورماتورTransformer Life Management Conference (TLM2013) Energy SupportABBUniversity of Hannover دوبی٬ امارات متحده عربی ۹۰/۷/۳۰ لغایت ۹۰/۸/۱
۳ کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت عمر ترانسفورماتورTransformer Life Management Conference (TLM2014) Energy SupportUniversity of HannoverMegger دوبی٬ امارات متحده عربی ۹۳/۸/۶ لغایت ۹۳/۸/۷
۴ کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت عمر ترانسفورماتورTransformer Life Management Conference (TLM2014) Energy SupportUniversity of HannoverMegger دوبی٬ امارات متحده عربی ۹۴/۸/۵ لغایت ۹۴/۸/۶

 

در صورت تمایل به دریافت مقالات ارایه شده در این کنفرانسها می توانید اینجا را کلیک کنید.