تپ‌چنجر تحت بار تنها قسمت متحرک ترانسفورماتورهای قدرت بوده و سرویس و اورهال آن در بازه‌های زمانی یا تعداد عملکرد پیشنهادی سازنده برای اطمینان از عملکرد مطمئن آن، ضروری می باشد. شرکت الوند توان انرژی با استفاده از پرسنل مجرب و آموزش دیده در شرکت‌های سازنده تپ‌چنجر آمادگی ارائه این خدمات را بنا به درخواست بهره‌برداران ترانسفورماتور دارد.
سرویس تپ چنجر