تپ‌چنجر تحت‌بار تنها قسمت متحرک ترانسفورماتورهای قدرت و بیش از ۴۰ درصد خطاهای ترانسفورماتور مربوط به این تجهیز می‌باشد. لذا سرویس و اورهال تپ‌چنجر تحت‌بار در بازه‌های زمانی یا تعداد عملکرد پیشنهادی سازنده برای اطمینان از عملکرد مطمئن آن، ضروری می‌باشد. شرکت الوند توان انرژی با استفاده از پرسنل مجرب و آموزش دیده در شرکت‌های سازنده تپ‌چنجر آمادگی ارائه این خدمات را بنا به درخواست بهره‌برداران ترانسفورماتور دارد.
تعمیرات تپ‌چنجر
تعمیرات تپ‌چنجر
تعمیرات تپ‌چنجر
تعمیرات تپ‌چنجر