∴شیر یکطرفه

⬅️ شیر یکطرفه:
✅ در ترانسفورماتورهای قدرت بین کنسرواتور و رله بوخهلتس یک دستگاه شیر یک طرفه (NON RETURN VALVE) قرار می گیرد که وظیفه آن ممانعت از تخلیه سریع روغن کنسرواتور در هنگام وقوع حوادث می باشد .وقتی به هر دلیلی نشتی شدیدی در ترانس رخ دهد و روغن با سرعت بخواهد از کنسرواتور به طرف مخزن ترانس سرازیر شود، مکانیزم شیر یکطرفه که در لوله متصل کننده منبع کنسرواتور به تانک هست مانع از خروج روغن می شود و روغن را داخل کنسرواتور محصور نموده و از هدر رفتن روغن جلو گیری می کند.
🔥 در صورت انفجار یا آتش سوزی ترانسفورماتور و خروج روغن از مخزن، شیر یکطرفه مانع از اضافه شدن روغن داخل منبع انبساط به آتش و افزایش دامنه آتش سوزی می شود.
↔️ در حالت عادی این شیر یکطرفه نیست و ورود و خروج روغن از مخزن به منبع انبساط و بالعکس به راحتی امکان پذیر است. تنها زمانی شیر بسته شده و مانع از خروج روغن به سمت مخزن می شود که سرعت حرکت روغن بین ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر در دقیقه شود (بسته به نوع شیر این عدد تغییر می کند)

 

۹

قرمز: منبع انبساط
آبی: شیر یکطرفه
سبز: رله بوخهلتز

۱۰

مکانیزم عملکرد شیر یکطرفه

۱۱

آبی: شیر یکطرفه
سبز: رله بوخهلتز

۱۲

دسته تعبیه شده برروی شیر یکطرفه دو کاربرد دارد:
۱- سیگنال چک
۲- بستن ارتباط منبع انبساط و مخزن برای انجام عملیات تعمیر و …

۱۳

سبز: رله بوخهلتز
آبی: شیر یکطرفه