∴رطوبت گیر

به منظور جلوگیری از ورود رطوبت هوا به داخل ترانسفورماتور رطوبت گیر برروی منبع انبساط نصب می‌شود. این محفظه حاوی سیلکیاژل به رنگ‌های آبی یا نارنجی بوده که پس از اشباع شدن از رطوبت به ترتیب به صورتی و سبز تغییر رنگ می‌دهند در صورتیکه دو سوم از سیلیکاژل موجود در رطوبت‌گیر تغییر رنگ دهد می بایست اقدام به تعویض آن نمود. همچنین به منظور جذب گرد و غبار و ذرات معلق هوا، داخل استکانک انتهایی رطوبت‌گیر تا خط تعیین شده روغن ریخته می‌شود. در طی بهره برداری نباید استکانک از روغن خالی شود. رطوبت گیر مورد استفاده در ترانسفورماتورهای تا ۶۳۰ کیلوولت آمپر نیم کیلوگرم و در توانهای بالاتر یک کیلوگرم وزن دارند.

۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵

🔵🟠 تغییر رنگ سیلیکاژل آبی/نارنجی پس از جذب رطوبت

 

۶۶