∴ترمومتر ترانسفورماتورهای خشک

به منظور اندازه گیری دما و اعلام آلارم، تریپ و کنترل فن در ترانسفورماتور خشک، از سنسورهای PT100 استفاده‌می‌شود. هر ترانسفورماتور شامل سه سنسور حرارتی برای اندازه گیری دما بوده (در هر فاز یک عدد) که باید به رله ترمومتر دیجیتالی متصل گردد. اتصالات سنسورهای PT100 از جعبه تقسیم به رله دیجیتالی توسط کابل انجام‌می‌شود. رله ترمومتر دیجیتالی، شامل چهار کانال ورودی برای اندازه گیری و نمایش دمای فازها و هسته می‌باشد. . مقادیر معمول آلارم، تریپ و شروع فن در ترانسفورماتور خشک با عایق کلاس F (برحسب درجه سانتیگراد) مطابق ذیل است:
دمای شروع فن ۹۰
دمای آلارم ۱۳۰
دمای تریپ ۱۴۰

۶۷۶۸