شرکت الوند توان انرژی با همکاری مجرب‌ترین اساتید داخلی و خارجی، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلفی در صنعت برق، به‌ویژه در زمینه ترانسفورماتور را برگزار می‌نماید.

این شرکت از سال ۱۳۹۰ تا کنون بیش از ۵۰ آموزشی متمرکز، ۸۲ دوره آموزشی در محل شرکت های متقاضی و ۶ دوره آموزشی در خارج از کشور برگزار نموده است.

training02
training01
training5
training4
training3
training6