۲۴-۱۵

تماس بگیرید

نوع ترانسفورماتور:هرمتیک

ردیف ولتاژ: ۲۰KV

توان: ۱۶۰۰KVA

شرکت سازنده: ایران ترانسفو

مدت زمان گارانتی: دوسال