کارگاه آموزشی:  «عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای کنترل کیفی، گازکروماتوگرافی و فورفورال روغن و آشنایی عملی با نحوه انجام آزمونها در آزمایشگاه روغن»

هدف: در این کارگاه آموزشی نحوه انجام آزمونهای روغن ترانسفورماتور شامل آزمونهای کنترل کیفی، گازکروماتوگرافی و فورفورال بصورت عملی در آزمایشگاه روغن آموزش داده خواهد شد. همچنین آموزش گیرندگان با نحوه تحلیل نتایج و عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای روغن آشنا خواهند شد.

مدت دوره: ۱۶ ساعت (۲روز) زمان اجراء: ۱۳ الی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
محل برگزاری دوره: آزمایشگاه شرکت الوند توان انرژی (تهران) مدرس دوره: مهندس جعفر شریفی، مهندس آرش آقائی فر
دریافت سرفصل مطالب و رزومه اساتید

 

تلفن واحد ثبت نام: ۲۲۰۱۸۷۱۲ – ۰۲۱ و ۲۲۰۱۸۵۱۱ – ۰۲۱