شرکت الوند توان انرژی به‌عنوان نماینده فروش شرکت ارم شیمی آذربایجان امکان ارائه انواع روغن ترانسفورماتور با پایه پارافنیک و نفتانیک )بر اساس استاندارد (IEC 60296 با پایین‌ترین قیمت در سطح بازار را داراست.

مشخصات فنی روغن ویژه ترانسفورماتورهای توزیع کم تلفات و قدرت
certificate-60296-2017
فروش روغن ترانسفورماتور
CAPTCHA
لطفا صبر کنید