فصلنامه ترانسفورماتور، اولین نشریه تخصصی در زمینه ترانسفورماتور می باشد که سعی دارد با ارایه مطالب جذاب و مفید در کنار شما بزرگواران قدم در رشد صنعت برق بردارد.

در شماره سوم فصلنامه می خوانید:

  • بررسی تکنولوژی ترانسفورماتورهای با هسته آمورف
  • آمار تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورها، رآکتورها و خازن های شبکه انتقال از سال ۱۳۶۶ الی ۱۳۹۳
  • روشهای مقابله با سولفور خورنده در ترانسفورماتورها در گفت و گو با Dr. Fabio Scatiggio
  • پیشگیری از بروز خطا بر روی ترانسفورماتور با استفاده از مانیتورینگ پیوسته
  • پایش وضعیت آنلاین در بهره برداری از ترانسفورماتورها
  • معرفی استاندارد IEC60076-3: آزمونهای عایقی ترانسفورماتور
  • ترجمه کتاب های ABB و J&P

ترانسفورماتور

ورود به وبسایت فصلنامه ترانسفورماتور