∴رله چندکاره ترکیبی ترانسفورماتور هرمتیک DGPT2-DMCR

 

۵۸

رله چندکاره یا DGPT2

۵۹

اجزاء رله DGPT2

این رله در ترانسفورماتورهای روغنی هرمتیک استفاده‌ شده و چهار وظیفه: کنترل دما، فشار، سطح روغن و جمع‌آوری گازهای تولید شده را بطور همزمان انجام می‌دهد. این رله دارای دو کنتاکت آلارم و تریپ برای اضافه دمای روغن، یک کنتاکت تریپ برای اضافه فشار و همچنین یک کنتاکت برای کاهش سطح روغن می باشد

۶۰