∴رله ایربگ

رله ایربگ: این رله در در بالای منبع انبساط (و متصل به روغن و نه ایربگ) قرار داشته و از نوع حساس به گاز یا  Gas Relay می باشد.  در صورت پارگی (پنچری) ایربگ گازهای وارد شده به روغن در این رله جمع شده و فرمان آلارم صادر می شود.

 

 

 

 

۳

رله ایربگ ترانسفورماتور
همانطور که در تصویر مشاهده می شود این رله در قسمت فوقانی منبع انبساط قرار داشته و با روغن داخل منبع انبساط در تماس است.

 

۴

محل استقرار رله ایربگ در منبع انبساط ترانسفورماتور
بعلت وجود ایربگ هیچ نقطه ای از داخل منبع انبساط بدون روغن نیست و فقط داخل ایربگ هوا یا ازت می باشد.

۵

کنترل رله ایربگ ترانسفورماتور اصلی نیروگاه شیرکوه یزد با توان نامی ۲۰۰MVA