∴ترمومتر سیم پیچی

۲۰

📊 نمودار توزیع حرارتی ترانسفورماتور
📈توضیحات جدول:
🔹 محورافقی درجه حرارت و محور عمودی موقعیت فیزیکی از پائین تا بالای مخزن است.
🔹 پارامتر E: پائین مخزن، D: پائین ترین نقطه بوبین، C: وسط بوبین، B: بالای بوبین، A: بالای مخزن
🔹 اولین خط مورب (خط سیاه): تغییرات دمای روغن از پایین تا بالای بوبین
🔹 دومین خط مورب (نقطه چین): تغییرات دمای سیم پیچ از پائین تا بالای بوبین
🔹 پارامتر gr: اختلاف دما (جهش حرارتی) متوسط سیم پیچ نسبت به متوسط روغن (گرادیان حرارتی)
🔹 پارامتر P یا Th: داغ ترین نقطه ترانسفورماتور
🔹 پارامتر H: ضریب نقطه داغ (در ترانسهای توزیع ۱٫۱ و در ترانسهای قدرت ۱٫۳)

⚠️ علت استفاده از ضریب هات اسپات: تصحیح برای ساده سازی های صورت گرفته در دیاگرام حرارتی و همچنین تاثیر دادن افزایش دما ناشی از شار پراکندگی و راندمان خنک کنندگی روغن در کانالهای بوبین است.

۲۱

🌡با توجه به اینکه اندازه گیری دمای سیم پیچ بصورت مستقیم مشکل است، از روش شبیه سازی حرارتی برای تخمین دمای هات اسپات (داغ ترین دمای سیم پیچ) استفاده می کنیم.

🔹 همانگونه که در تصویر فوق مشاهده می شود، سنسور ترمومتر سیم پیچ مانند ترمومتر روغن است که قبلا در کانال بحث شد. تنها با این تفاوت که سیم پیچی با عنوان هیتر دور سنسور پیچیده می شود. این هیتر از CT بوشینگی ترانسفورماتور تغذیه می شود. جریان ورودی به سیم پیچ پس از عبور از CT وارد این هیتر شده و دمای آن را متناسب با جریان ترانسفورماتور افزایش می دهد.

🔹با استفاده از مقاومت های کالیبراسیون تعبیه شده (مثلا در ZTF2) می توان گرادیان حرارتی هات اسپات یا H.gr را به گونه ای شبیه سازی کرد که ترمومتر سیم پیچ مقدار دمای هات اسپات را نشان دهد.

۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶

📸 ترمومتر سیم پیچ شامل: نشانگر دما، ترانسیمتر ZTF2 ، غلاف ترمومتر، سنسور و هیتر