شرکت الوند توان انرژی با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز (که با مشاوره و نظارت آقای پروفسور بهروز پهلوانپور تجهیز و راه اندازی شده است) و کارشناسان متخصص و باتجربه در امر نمونه برداری، تست و تحلیل آزمونهای روغن، توانایی  انجام کلیه آزمونهای روغن نو و درحال بهره برداری ترانسفورماتور و تحلیل نتایج مطابق استانداردهای IEC60296 (ویرایش سال 2012) و IEC60422 (ویرایش سال 2013) و IEC60599 (ویرایش سال 2015) را دارد.

آزمونهای روغن ترانسفورماتور قابل انجام توسط شرکت الوند توان انرژی
ردیف Test Test method
۱ Color and Appearance ISO2049
۲ Viscosity at 40 C ISO3104
۳ Viscosity at -30C ISO3104
۴ Pour point ISO3016
۵ Water content IEC60814
۶ Breakdown voltage IEC60156
۷ Density at 20 °C ISO3675
۸ DDF at 90 °C (tg delta) IEC60247
۹ Acidity IEC62021
۱۰ Interfacial Tension EN14210
۱۱ Corrosive Sulphur DIN 51353
۱۲ Potentially corrosive sulphur IEC62535
۱۳ DBDS IEC62697
۱۴ Inhibitor content IEC60666
۱۵ Metal passivator additives IEC60666
۱۶ 2- Furfural and related compounds IEC61198
۱۷ Oxidation stability (164hours) IEC61125C
۱۸ Flash point ISO2719
۱۹ PCA IP346
۲۰ PCB IEC61619
۲۱ Carbon Composition IEC60590
۲۲ Gas Chromatography (DGA) IEC60599
سوابق تست و تحلیل آزمونهای روغن ترانسفورماتور در شرکت الوند توان انرژی
ردیف نام شرکت تعداد نمونه تاریخ تست و تحلیل
۱ ماشین سازی اراک 6 ۱۳۹۱
۲ سیمان کردستان 68 ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴
۳ فولاد خوزستان ۸۵ ۱۳۹۲و ۱۳۹۳
۴ نیروگاه یزد ۳۵ ۱۳۹۳
۵ نیروگاه شازند 35 ۱۳۹۳
۶ پتروشیمی بوعلی ۲۸ ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
۷ شرکت فرآورش مجتمع پتروشیمی بندرامام 8 ۱۳۹۳
۸ فولاد هرمزگان 25 ۱۳۹۲
۹ نیروگاه زرگان 8 ۱۳۹۳
۱۰ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران (ایران ترانسفو) ۱۲۵ ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳
۱۱ نیروگاه رامین 8 ۱۳۹۳
۱۲ مجتمع مس شهر بابک 19 ۱۳۹۱
۱۳ برق منطقه ای تهران 12 ۱۳۹۲
۱۴ نیروگاه بندرعباس ۱۷ ۱۳۹۳
۱۵ شرکت کالای الکتریک 15 ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
۱۶ تعمیرات نیروی برق فارس 89 ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
۱۷ شرکت ایران خودرو ۱۵۱ ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
۱۸ شرکت توان برد دز 179 ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
۱۹ شرکت خودروسازی لوتوس ۱ ۱۳۹۴
۲۰ شرکت بتانیر ۲ ۱۳۹۴
22 شرکت برق منطقه ای غرب 220 1394
23 سد و نیروگاه مسجد سلیمان 18 1394