شرکت الوند توان انرژی با همکاری مجربترین اساتید داخلی و خارجی، دوره های آموزشی مختلفی در صنعت برق، بویژه در زمینه ترانسفورماتور را برگزار می نماید.

این شرکت از سال ۱۳۹۰ تا کنون بیش از ۵۰ آموزشی متمرکز، ۸۲ دوره آموزشی در محل شرکت های متقاضی و ۶ دوره آموزشی در خارج از کشور برگزار نموده است.

برای مشاهده لیست دوره ها از لینک های ذیل استفاده نمایید:

training02
training01