دوره آموزشی بعدی

کارگاه آموزشی:

«سرویس، نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع شبکه و صنایع»

مدت دوره: ۱۴ ساعت (۲ روز)

زمان اجراء: ۲۱ الی ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸

محل برگزاری دوره: کارخانه ایران ترانسفو ری – پرند، تهران

distribution-trans---Copy

دانلود سرفصل مطالب و رزومه اساتید

دوره های برگزار شده سال ۱۳۹۵

دوره آموزشی

ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

زمان برگزاری: ۵ الی ۷ خرداد ۱۳۹۴

محل برگزاری: تهران – نیروگاه طرشت

اساتید: پروفسور پهلوانپور – پروفسور بورسی – پروفسور ورله

دانلود سرفصل مطالب

دوره آموزشی

آشنایی با ساختمان، اصول کار، سفارش، طراحی، ساخت، آزمونها و استانداردهای ترانسفورماتور

زمان برگزاری: ۲۲ الی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵

محل برگزاری دوره: کارخانه ایران ترانسفو (زنجان)

مدرسین دوره:

  • مهندس بهروز احمدزاده
  • مهندس جعفر شریفی

بازدید اول: آشنایی عملی با نحوه تولید و تست ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت روغنی در کارخانه و آزمایشگاه فشار قوی ایران ترانسفو

بازدید دوم: آشنایی عملی با نحوه تولید و تست ترانسفورماتورهای خشک در کارخانه ترانسفورماتورسازی خشک ایران ترانسفو

دانلود سرفصل مطالب و رزومه اساتید

دوره آموزشی تخصصی:

« تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن و روشهای خشک سازی عایق کاغذی ترانسفورماتور»

مدت دوره: ۱۸ ساعت (۲روز)

زمان اجراء: ۲۵ الی ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵

محل برگزاری دوره: پژوهشگاه نیرو (سالن حافظ)

دانلود سرفصل مطالب و رزومه استاد دوره

دوره آموزشی تخصصی:

«آشنایی با فرآیند ارزیابی وضعیت، عیب‌یابی و تعمیرات ژنراتور و موتورهای الکتریکی»

مدت دوره: ۱۸ساعت (۲ روز)

زمان اجراء: ۱۶ الی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۵

محل برگزاری دوره: نیروگاه طرشت (تهران) 

 

 

دانلود سرفصل مطالب و رزومه اساتید

دوره آموزشی تخصصی:

«آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی در زمینه ارزیابی وضعیت، عیب یابی، سرویس و نگهداری و عمرسنجی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت»

مدت دوره: ۱۸ساعت (۲ روز)

زمان اجراء: ۱۹ الی ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

محل برگزاری دوره: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تهران) 

دانلود سرفصل مطالب و رزومه اساتید

دوره آموزشی تخصصی:

«آشنایی با اصول کار، بهره برداری، سرویس، نگهداری، تعمیرات و نحوه سفارش ترانسفورماتورهای توزیع شبکه و صنایع»

مدت دوره: ۱۸ ساعت (۲ روز)

زمان اجراء: ۹ الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

محل برگزاری دوره: کارخانه ایران ترانسفو ری – پرند

 

دانلود سرفصل مطالب و رزومه اساتید

دوره های برگزار شده سال ۱۳۹۴

دوره آموزشی

ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

زمان برگزاری: ۵ الی ۷ خرداد ۱۳۹۴

محل برگزاری: تهران – نیروگاه طرشت

اساتید: پروفسور پهلوانپور – پروفسور بورسی – پروفسور ورله

دانلود سرفصل مطالب

دوره آموزشی

آشنایی با آزمونهای کارخانه ای ، نصب، راه اندازی و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

زمان برگزاری: ۶ الی ۷ مردادماه ۱۳۹۴

محل برگزاری: زنجان – کارخانه ایران ترانسفو

اساتید: مهندس انصاری – مهندس شریفی

دانلود سرفصل مطالب

دوره آموزشی

ارزیابی وضعیت و عیب یابی موتورهای الکتریکی

زمان برگزاری: ۱۵ الی ۱۶ آذرماه ۱۳۹۴

محل برگزاری: تهران – نیروگاه طرشت

اساتید: Klause Hemple – Uwe Kaemmer

دانلود سرفصل مطالب

دوره آموزشی

آشنایی با مشخصات فیزیکی و شیمیائی و آزمونهای کنترل کیفی روغن

زمان برگزاری: ۲۱ الی ۲۳ دیماه ۱۳۹۴

محل برگزاری: تهران – نیروگاه طرشت

اساتید: پروفسور پهلوانپور – Dr. Fabio Scatiggio

دانلود سرفصل مطالب
 

دوره آموزشی

ارزیابی وضعیت عمر ترانسفورماتور

زمان برگزاری: ۱۸ الی ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۴

محل برگزاری: تهران – نیروگاه طرشت

اساتید: دکتر مرادی –  Georg Daemisch

دانلود سرفصل مطالب