شرکت الوند توان انرژی بدینوسیله آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی در محل شرکتهای متقاضی اعلام می دارد. عناوین دوره های آموزش در جدول ذیل ذکر شده است:

  • tr04

  • tr02

  • tr03

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدرس

۱

ارزیابی وضعیت ، عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور با استفاده از آزمونهای گازکروماتوگرافی و فورفورال

مهندس آرش آقائی فر

(شرکت الوند توان انرژی)

۲

آشنایی با مشخصات فیزیکی و شیمیائی و آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانسفورماتور

مهندس جعفر شریفی

(شرکت الوند توان انرژی)

۳

اصول کار، بهره برداری، سرویس، نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع

مهندس ایرج فکور

(شرکت الوند توان انرژی)

۴

اصول کار، بهره برداری، سرویس، نگهداری و آزمونهای ترانسفورماتورهای قدرت

مهندس نامی محمودی

(شرکت الوند توان انرژی)

۵

آشنایی با اصول کار، بهره برداری، سرویس و نگهداری تپ چنجر ترانسفورماتور

مهندس نامی محمودی

(شرکت الوند توان انرژی)