دوره های آموزشی برگزار شده در خارج از کشور
ردیف عنوان دوره آموزشی شرکتهای برگزارکننده محل برگزاری تاریخ برگزاری
۱ پنجمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور و بازدید از کارخانه MR DTCMR رگنزبورگ٬ آلمان ۹۰/۹/۱۵ لغایت ۹۰/۹/۱۸
۲ کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت عمر ترانسفورماتورTransformer Life Management Conference (TLM2013) Energy SupportABBUniversity of Hannover دوبی٬ امارات متحده عربی ۹۲/۷/۳۰ لغایت۹۲/۸/۱
۳ کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت عمر ترانسفورماتورTransformer Life Management Conference (TLM2014) Energy SupportUniversity of HannoverMegger دوبی٬ امارات متحده عربی ۹۳/۸/۶ لغایت۹۳/۸/۷
۴ کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت عمر ترانسفورماتورTransformer Life Management Conference (TLM2014) Energy SupportUniversity of HannoverMegger دوبی٬ امارات متحده عربی ۹۴/۸/۵ لغایت۹۴/۸/۶