آزمونهای روغن یکی از بهترین روشهای موجود جهت ارزیابی وضعیت، عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتورهای مورد بهره برداری در شبکه می باشند. بهمین دلیل استاندارد IEC60422 انجام آزمونهای روغن را برروی کلیه ترانسفورماتورها الزامی نموده است. علت اولویت انجام آزمونهای روغن در مقایسه با سایر روشهای عیب یابی، موارد ذیل می باشد:

  • امکان شناسائی بیشتر عیوب احتمالی ترانسفورماتور با کمک آزمونهای روغن
  • امکان نمونه برداری و تست بدون نیاز به خاموشی ترانسفورماتور
  • هزینه پایین در مقایسه با سایر روشهای ارزیابی وضعیت و عیب یابی بویژه آزمونهای الکتریکی
  • کاهش کیفیت روغن در طول بهره برداری (در مقایسه با سایر قطعات و اجزاء ترانسفورماتور) و نیاز به سرویس و نگهداری و پایش پریودیک

شرکت الوند توان انرژی با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز  و تخصصی و کارشناسان  باتجربه و خبره در امر نمونه برداری، تست و تحلیل آزمونهای روغن و ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور، توانایی  انجام کلیه آزمونهای روغن نو و درحال بهره برداری ترانسفورماتور و تحلیل نتایج مطابق استانداردهای IEC60296 (ویرایش سال ۲۰۱۲) و IEC60422 (ویرایش سال ۲۰۱۳) و IEC60599 (ویرایش سال ۲۰۱۵) و تست فورفورال و تخمین عمر ترانسفورماتور بر استاندارد IEC62874 (ویرایش سال ۲۰۱۵) را دارد.

آزمایشگاه روغن
پروفسور بهروز پلوانپور
مشاور آزمایشگاه

تحصیلات:

  • دکترای شیمی نفت تحلیلی از دانشگاه امپریال کالج لندن
  • فوق لیسانس شیمی تحلیلی از دانشگاه امپریال کالج لندن

 سوابق عملی و کاری:

  • رئیس کمسیون تدوین استاندارد (کمیته مایعات و گازهای عایقی) در موسسه IEC : از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۹
  • Chairman of IEC Technical Committee10 (Fluids for Electro technical Applications): 2013-2019
  • رئیس کمسیون تدوین استاندارد در موسسه استاندارد بریتانیا (Chairman of BSI, GEL 10)
pahlevanpour